ข้อมูลผู้จัดทำ

Camera 360

ชื่อนางสาว ปริวาส เหมะศิวะ

ชื่อเล่นน้ำผึ้ง

มีความสนใจเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยว

และวัฒนธรรมต่างประเทศ

Advertisements

สภาพภูมิประเทศ

ประเทศเวียดนามมีลักษณะคล้ายตัว “s” ขนาดใหญ่ที่ยาวเหยียด โดยกินบริเวณไปตาม ความยาว ของคาบสมุทรอินโดจีน

ตลอดแนวพรมแดนมีความยาว 3,730 กิโลเมตร พื้นที่ประมาณ 3 ใน 4 ของเวียดนาม ประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้ บริเวณแผ่นดินทั้งหมดของเวียดนามมีพื้นที่ราว 327,500 ตารางกิโลเมตร นอกจาก นั้น

อาณาเขตของประเทศยังรวมไปถึงพื้นที่ในทะเลอันกว้างใหญ่ ไพศาล ไม่ว่าจะเป็นไหล่ทวีปขนาดใหญ่ หรือหมู่เกาะ นับพันที่วางทอดยาวจากอ่าวตังเกี๋ยไปจนถึงอ่าว ไทย บริเวณที่กว้างที่สุดของประเทศอยู่ทางภาคเหนือมีระยะทาง 600 กิโลเมตร ส่วนที่แคบที่สุดระยะ ทาง 50 กิโลเมตร

 http://

สกุลเงินของเวียดนาม

หน่วยเงินของเวียดนามคือ ด่อง ซึ่งแบ่งออกเป็นธนบัตรใบละ 200 , 500 , 1,000 , 2,000 , 5,000 10,000 และ 20,000 ด่อง

โดยทั่วไป 1 USD แลกได้ 15,000 ด่อง และ 400 ด่อง ต่อ 1 บาทไทย

เรื่องราวของเวียดนาม

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)

เมืองหลวง              ฮานอย (Hanoi)

ภาษาที่ใช้               เวียดนาม

ความเป็นมาของธงชาติประเทศเวียดนาม Vietnam

ธงชาติเวียดนามถูกเรียกว่า “ธงแดง และดาวเหลือง” สีแดง หมายถึง การปฏิวัติและเลือดที่หลั่งไหลของประชาชน ดาวเหลือง 5 แฉก หมายถึง ผู้ใช้แรงงานเกษตรกร ปัญญาชน เยาวชน และทหาร

บัว เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม